Poiltyka prywatności

Ochrona prywatności jest dla naszej firmy MASTER niezmiernie ważna. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy od naszych klientów oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. **Rodzaje zbieranych danych osobowych:**
a. Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
b. Informacje o płatnościach i transakcjach.
c. Dane techniczne, w tym adres IP, dane dotyczące przeglądarki, lokalizacja geograficzna.

2. **Cel gromadzenia danych osobowych:**
a. Realizacja zamówień i świadczenie usług.
b. Obsługa klienta oraz udzielanie wsparcia technicznego.
c. Personalizacja doświadczenia użytkownika.
d. Marketing i promocje naszych produktów oraz usług.

3. **Udostępnianie danych osobowych:**
a. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji usług (np. dostawcy usług płatności).
b. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

4. **Prawa użytkowników:**
a. Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.
b. Mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub złożyć skargę do organu nadzorczego.

5. **Bezpieczeństwo danych:**
a. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

6. **Kontakt:**
a. W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
MASTER
91-231 Łódź
ul. Ratajska 10, Poland
E-mail: aleksandra.gradowska@master-lodz.pl
Telefon: 42 633 53 76

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją. Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024.